Klasströjor är en rolig grej att köpa in till klassen inför avslutningen i nian.

Ni kan själva designa ert tryck och skriva era egna signaturer som sedan trycks på tröja, precis som reklamprodukter!

Köp in era klasströjor på en site som känns trygg och som ser ut att vara proffs på klasströjor.

Då vet ni att ni får en bra tröja, tryck och service till rätt pris!

Det är bra om man är överens i klassen om hur klasströjan ska se ut, så gå igenom det tillsammans så att alla blir nöjda.

Be läraren avsätta en timme till att bestämma hur klasströjan ska se ut, utse en person som är ansvarig som sedan kan visa upp förslaget.

Ni kan också diskutera klasströjan och dess design på Messenger eller liknande chat tjänst!