Företag kan använda sig av många olika kanaler för att nå ut till kunder och ofta kan det skilja sig åt mellan storlek och omsättning på företag. Här talar vi naturligtvis inte endast om budgetens storlek utan även om de dimensioner som ett företag kan använda sig av för att sprida sitt varumärke. Många småföretagare har som bekant inte den stora kundkretsen ännu, för att kunna använda sig av storartade kampanjer och dyra marknadsföringsstrategier för att visa att man finns. Därför är man oftast bara glad över att behålla de kunder som redan är befintliga. Att då dela ut reklamprodukter av god kvalité i snygg styling, är således ett sätt att både visa sin uppskattning och samtidigt hoppas på att den varumärkesspridning som kunden kan orsaka, kan leda till en större kundkrets.

För det större företaget, kan detta vara en ytterligare åtgärd för att vända sig till den enskilde kunden eller utöka den eller de kampanjer som pågår. Storföretag har på ett mer utförligt sätt, börjat att sprida varumärkesreklam i form av reklamprodukter till enskilda individer eller kunder för att lägga till en ytterligare kanal i sin varumärkesspridning. Syftet här är att göra något utöver det vanliga och haka på trenden som oftast ligger i det lilla företagets intressen- nämligen visa sin uppskattning trots att man har ett stort antal kunder redan.

Idag sker också mycket av det stora företagets marknadsföring digitalt, och detta kan vara ett sätt att göra på det mer traditionella sättet. Man ska inte glömma vikten av att få en gåva i form av en goodiebag eller en present i fint inslaget papper, även om vi lever i teknikens sekel. Underskatta därför inte vikten av att ge kunder och medarbetare en liten trevlig förpackning då och då inför en högtid eller semestern, som får folk att höja på ögonbrynen av förvåning – i positiv bemärkelse naturligtvis.